Договір публічної оферти про надання послуг у Харкові

Договір публічної оферти про надання послуг

Прочитайте уважно текст даної оферти і, якщо Ви не згодні з яким-небудь положенням даної оферти, чи не зрозуміли будь-яке її положення, пропонуємо Вам відмовитися від послуг Виконавця, або уточнити інформацію, що Вас цікавить за телефоном 0 800 211 927. У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.

Публічна оферта

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам, які відповідають вимогам даного Договору і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) ФОП Топтигін Олександр Анатолійович, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер запису 25560000000158238 від 28.11.2019), названого в подальшому «Виконавець» на визначених Договором умовах, згідно з переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця. Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п.п. 3.3.1., 3.3.2. даного Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1. Визначення термінів

1.1. Договір (оферта) — даний публічний Договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг, який укладається шляхом акцепту Замовником цієї оферти, і є договором приєднання, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовником до запропонованого Договору в цілому.

1.2. Сайт — веб-сторінка, доступна у мережі Інтернет під доменним ім’ям https://ithillel.ua/ та усі (будь-які) суб-домени (під-домени) даного ресурсу.

1.3. Акцепт оферти (прийняття пропозиції) — повне й беззастережне прийняття Замовником умов, викладених в цьому Договорі, шляхом заповнення Анкети на веб-сайті https://ithillel.ua/ та належної оплати вартості послуг. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту даної оферти, має юридичну чинність згідно ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до договору, укладеного Сторонами у письмовій формі. При поданні Анкети та здійсненні оплати згідно умов даного Договору Замовник вважається таким, що ознайомлений та згодний з усіма умовами цієї оферти.

1.4. Виконавець — ФОП Топтигін Олександр Анатолійович.

1.5. Замовник — це користувач (потенційний користувач) послуг Виконавця на умовах цієї Оферти, який надав свої персональні дані та згоду на їх обробку, є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років, і має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем.

1.6. Курс — цілісний і сформований виклад за допомогою Контенту однієї або декількох тем будь-якого напрямку в сфері інформаційних технологій. Характеристики Курсу визначаються у відповідній пропозиції Курсу.

1.7. Контент — означає вебінари, фонограми, відеограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані, надані для використання Замовником.

1.8. Пропозиція Курсу — розміщена на Сайті інформація про характеристики, тривалість, формат, строки проведення навчання, форму та особливості доступу до Курсу, правила проходження Курсу, тощо.

1.9. Реєстрація Замовника (далі — Реєстрація) — заповнення Замовником Анкети шляхом надання персональних даних та згоди на їх обробку.

1.10. Анкета — електронна реєстраційна форма для замовлення Курсу навчання, яка підлягає заповненню Замовником в електронному вигляді на Сайті з метою надання Виконавцю інформації, необхідної для здійснення Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором та для підтвердження укладення Замовником цього Договору.

1.11. Особистий кабінет — персональний розділ Сайту, до якого Замовник отримує доступ після проходження Реєстрації на Сайті. Через Особистий кабінет Замовник отримує доступ до Курсу, навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання Договору інформацію.

1.12. Посилання на сайт — буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє отримати доступ до Сайту Виконавця в мережі Інтернет.

1.13. Персональне посилання — персональний буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє Замовнику отримати доступ до Курсу навчання.

1.14. Система оцінювання — встановлена Виконавцем система оцінювання якості засвоєння навчальних Курсів. Система встановлюється, змінюється, вдосконалюється за рішенням Виконавця.

1.15. Викладач — особа, яка безпосередньо проводить заняття за Курсом.

1.16. Заняття — дистанційне заняття з Викладачем за допомогою певного програмного забезпечення.

1.17. Повідомлення про оплату — повідомлення направлене Виконавцем на електронну пошту, вказану Замовником (потенційним Замовником) та/або смс-повідомлення, направлене на вказаний Замовником номер мобільного телефону, із зазначенням: актуальної інформації щодо вартості послуг, банківських реквізитів на оплату, тощо. Строк дії Повідомлення складає 30 (тридцять) календарних днів з моменту його відправлення Виконавцем. По спливу цього строку Повідомлення є недійсним.

1.18. Сторони — Виконавець та Замовник.

1.19. Банківський рахунок Виконавця — банківський рахунок ФОП Топтигін Олександр Анатолійович.

2. Предмет Договору

2.1. За даним Договором Виконавець бере на себе зобов’язання надати послуги з онлайн та/або офлайн навчання в сфері інформаційних технологій та з організації і забезпечення доступу Замовника до обраного ним Курсу, а Замовник зобов’язується оплатити послуги Виконавця в обсязі та на умовах передбачених даним Договором та дотримуватись умов та порядку їх отримання, встановлених Договором.

2.2. Обсяг та характеристика послуг за даним Договором визначаються Курсом, обраним та оплаченим Замовником згідно з відповідною Пропозицією Курсу.

2.3. Без подальшого підписання Сторонами письмових примірників Договору, він вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем від Замовника належної оплати послуг Виконавця за цим Договором (з дати зарахування сплачених Замовником коштів на банківський рахунок Виконавця).

2.4. Послуги за цим Договором не є освітніми послугами в розумінні Закону України «Про освіту».

2.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

2.5.1. Виконавець не зобов’язаний перевіряти відповідність Замовника вимогам Договору (п. 1.5.) та не несе відповідальності у випадку невідповідності Замовника.

2.6. Всі умови Договору викладені в даній оферті є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування послугами Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та іншою інформацією оприлюдненою на Сайті Виконавця.

2.7. Особа не згодна з умовами Договору не може бути його Стороною та повинна утриматися від Реєстрації на навчання. Особа, яка здійснила акцепт Договору, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору та вважається Замовником відповідно до його положень. Замовник може самостійно у будь-який момент ознайомитись із умовами Договору на Сайті Виконавця та зобов’язаний періодично перечитувати інформацію з Сайту Виконавця, зокрема з метою ознайомлення із важливою інформацією стосовно навчання, яка може періодично оновлюватись.

2.8. Цей Договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Замовника. Зміни набирають чинність з моменту публікації нової редакції Договору на Сайті. Чинна редакція цього Договору доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою https://ithillel.ua/.

2.9. Замовник розуміє та підтверджує, що його згода з умовами цього Договору та/або використання ним Сайту після публікації нової редакції Договору означає згоду Замовника з оновленими умовами Договору. Якщо Замовник не згоден з новими умовами Договору, він повинен припинити використання послуг Виконавця.

3. Порядок укладення Договору

3.1. Розміщення тексту цього Договору на Сайті є пропозицією (офертою) Виконавця фізичним особам, які виявлять бажання замовити послуги Виконавця з онлайн та/або офлайн навчання та укласти даний Договір на вказаних у ньому умовах.

3.2. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною особою, яка відповідає вимогам даного Договору і бажає придбати послуги Виконавця.

3.3. Оферта вважається акцептованою Замовником, якщо він вчинив наступні дії в їх сукупності:

3.3.1. належним чином заповнив Анкету на Курс і проставив у ній відмітку про прийняття Оферти;

3.3.2. після оформлення Анкети належним чином оплатив послуги Виконавця згідно з Повідомленням про оплату, отриманим від Виконавця.

3.3.3. Реквізити для оплати послуг Виконавця зазначаються у Повідомленні про оплату.

3.3.4. Особа, яка не виконала хоча б одну з дій передбачених п.п. 3.3.1, 3.3.2. даного Договору, не є Замовником.

3.4. Акцепт даної оферти означає, що Замовник ознайомлений з усіма умовами викладеними в цьому Договорі, він їх розуміє і беззастережно приймає всі ці умови в цілому (в повному обсязі і без виключень) та що Замовник погоджується і беззастережно приймає всі умови обраного та оплаченого ним Курсу, що розміщені на Сайті Виконавця.

3.5. Термін акцепту необмежений.

3.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання Замовником послуг Виконавця або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

3.7. Умови даного Договору діють для будь-якого Курсу навчання із вказаних на Сайті.

3.8. Умови Договору залишаються для Замовника незмінними з моменту повної оплати обраного Курсу і до завершення Виконавцем занять по цьому Курсу.

3.9. Договір може бути розірваний за ініціативою Виконавця у випадку порушення Замовником умов даного Договору. Виконавець повідомляє Замовника про розірвання Договору шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Замовника, вказану під час Реєстрації. В даному випадку грошові кошти, сплачені Замовником за Курс, не повертаються.

4. Порядок участі у навчанні

4.1. Для участі в онлайн та/або офлайн навчанні Замовнику необхідно зареєструватися, і виконати всі умови даного Договору.

4.2. Після Реєстрації, на зазначену Замовником електронну пошту (e-mail), перед початком навчання надійде повідомлення про участь у навчанні, що міститиме персональне посилання, яке діє тільки для одного Замовника, яким воно було отримано. Перейшовши по посиланню Замовник підтверджує факт ознайомлення і згоду з умовами даної Оферти, в результаті чого йому надається доступ до навчання.

4.3. Для участі в онлайн навчанні Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера та/або іншого пристрою.

4.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в онлайн та/або офлайн навчанні, яка виникла з причин не залежних від Виконавця, в тому числі через невиконання Замовником п. 4.3. Договору, тощо.

4.5. Виконавець має право на власний розсуд змінювати розклад занять, тривалість, а також час проведення занять, попередньо завчасно повідомивши про це Замовника. Але у будь-якому випадку, загальна кількість занять, передбачених курсом, не може бути меншою, ніж у Пропозиції курсу, яка діяла на момент оплати.

У разі, якщо Виконавець прийняв рішення про перенесення дати/часу певного заняття, Замовник отримує:

 • повідомлення на вказаний ним при Реєстрації e-mail
 • та/або смс-повідомлення на вказаний при Реєстрації номер мобільного телефону
 • та/або повідомлення в Особистий кабінет про нову дату/час проведення заняття, а також персональне посилання для участі.

4.6. Виконавець має право не допустити до участі в занятті Замовника, який порушив або не виконав умови даного Договору. Про це Виконавець повідомляє Замовника на його контактний e-mail.

4.7. У разі пропуску Замовником заняття з причин, не залежних від Виконавця, Замовник не має права вимагати його повторного проведення. Запис заняття завжди доступний в Особистому кабінеті.

4.8. Під час проведення заняття Замовники мають право за наявності технічних можливостей задавати питання, які стосуються виключно теми і змісту заняття, якщо Викладач не повідомить про інший порядок постановки питань і відповідей на них. Обмеження можуть встановлюватися Виконавцем щодо всього Курсу навчання або стосовно певних занять.

4.9. По закінченню Курсу навчання Виконавець приймає рішення про надання або ненадання сертифікатів Замовникам, в залежності від результатів їх навчання.

4.9.1. Замовник ознайомлений і погоджується, що Виконавець має право Видати Замовнику сертифікат виключно у разі успішного виконання останнім більше, ніж 40% (сорок відсотків) від усіх завдань, наданих Виконавцю Замовником протягом строку надання послуг навчання та за результатами виконання підсумкового проекту, якщо такий був передбачений даним курсом.

4.9.2. Замовники які не виконали вимоги, викладені в п. 4.9.1. Договору, сертифікати не отримують.

4.9.3. За бажанням Замовника, який має право на отримання сертифікату, Виконавець видає йому Сертифікат із зазначенням рівня знань Замовника по Курсу навчання. Рівень знань Замовника визначається Виконавцем згідно із Системою оцінювання.

5. Права та обов’язки Виконавця

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. За умови акцепту Договору та виконання Замовником умов даного Договору, надати Замовнику можливість доступу до обраного ним Курсу відповідно до характеристик та правил проходження Курсу, визначених у Пропозиції Курсу. У випадку створення Виконавцем загальних чатів для спілкування Замовників, Виконавець також надає доступ Замовнику до загального чату в месенджері.

5.1.2. На вимогу Замовника надати йому консультацію та інформацію щодо Курсу.

5.1.3. На Сайті, в тексті цього Договору, в Пропозиції Курсу та/або іншим доступним для ознайомлення Замовника способом інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації Курсу, про його зміст і характеристики, про права і обов’язки Сторін під час надання та отримання послуг.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Змінювати, оновлювати та вдосконалювати Пропозицію Курсу за власним рішенням відповідно до потреб ринку навчання у сфері інформаційних технологій, поточних тенденцій, потреб потенційних Замовників, тощо.

5.2.2. На підставі заяви Замовника, на власний розсуд вирішувати питання про можливість повернення Замовнику грошових коштів сплачених за Курс, у разі якщо Замовник не розпочав навчання за Курсом.

5.2.3. Припинити доступ Замовника в Особистий кабінет і до всіх загальним чатах на будь-якому етапі Курсу, у випадках:

 • порушення Замовником правил поведінки під час проходження Курсу. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників Курсу, викладача, примушування їх до відхилення від теми Курсу, реклама, нецензурні вирази і т.д .
 • порушення Замовником своїх обов'язків, передбачених Главою 6 цього Договору
 • порушення Замовником умов Угоди користувача
 • встановлення факту порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця, інших Замовників, викладачів, третіх осіб
 • встановлення факту передачі Замовником реквізитів для доступу до Курсу третім особам, поширення Замовником інформації і матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю в Курсі, третім особам за плату або безкоштовно. Використання Замовником інформації і матеріалів, отриманих в результаті отримання послуг Виконавця, в інших цілях, крім особистого некомерційного використання
 • неповної оплати Замовником за надані послуги, згідно з пунктом 7.4
 • повернення грошових коштів Замовнику

5.2.4. Виконавець має право залучати до виконання цього Договору третіх осіб, укладаючи з ними окремі договори та враховуючи в них умови конфіденційності. Виконавець має право передавати свої права і обов’язки за даним Договором третім особам без погодження з Замовником, при цьому Виконавець несе відповідальність перед Замовником за дії третіх осіб як за свої власні дії.

5.2.5. Для визначення рівня підготовки Замовника, розподілу його до групи відповідного освітнього рівня, провести, при необхідності, попереднє тестування Замовника.

6. Права та обов’язки Замовника

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. На Сайті належним чином заповнити Анкету та підтвердити свою безумовну та беззастережну згоду з порядком доступу до Курсу і правилами його проходження. Така згода вважається наданою Замовником, якщо він проставив відмітку про прийняття оферти в Анкеті на Курс.

6.1.2. Належним чином оплатити послуги Виконавця згідно з умовами даного Договору.

6.1.3. Виконувати вимоги даного Договору, правила та порядок проходження Курсу, зазначені на Сайті, дотримуватися вимог законодавства України під час виконання даного Договору та проходження Курсу.

6.1.4. Утримуватись від:

 • поведінки, яка може перешкодити іншим учасникам Курсу, викладачам та іншим особам приймати участь у Курсі та отримувати інформацію під час проведення Курсу;
 • поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших замовників, викладачів, третіх осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права.

6.1.5. Утримуватись від інших дій, не передбачених даним Договором, але таких, які містять склад кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси Виконавця, інших замовників, викладачів, третіх осіб.

6.1.6. Не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких інших цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням послуг Виконавцем і доступом до Курсу, за винятком використання такої інформації та матеріалів Замовником виключно для його особистих некомерційних потреб.

6.1.7. Перед початком офлайн занять Виконавець повідомлення Замовника про правила поведінки під час повітряних тривог та розташування укриття.

У випадку, коли Замовник відмовляється залишати приміщення та пройти в укриття задля власної безпеки, відповідальність за будь-яку завдану йому шкоду (моральну, життю та здоров'ю), несе Замовник самостійно.

У випадку, коли за декілька годин перед офлайн заняттями через об’єктову системи оповіщення оголошується Повітряна тривога (в тому числі через мобільні застосунки), Виконавець може провести Онлайн заняття та повідомити про це Замовника.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Обрати Курс навчання відповідно до власних потреб.

6.2.2. Отримати послуги згідно умов даного Договором.

6.2.3. Отримати доступ до Курсу в Особистому кабінеті з початку занять з цього Курсу, за умови виконання належним чином своїх обов'язків за Договором та відсутності будь-яких його порушень.

6.2.4. Звернутися до Виконавця із письмовою заявою щодо вирішення питання про повернення грошових коштів, сплачених за Курс, до моменту спливу 48 (сорока восьми) годин після завершення шістьох занять по Курсу.

6.2.5. Замовник має право без втрати коштів один раз протягом строку навчання безкоштовно зупинити своє навчання на період до 6 (шести) місяців, з можливістю поновлення навчання на відповідному курсі і номері заняття, на якому відбулося призупинення. 
Замовник має право протягом двох років з моменту призупинення навчання отримати знижку при оплаті нового курсу навчання — у розмірі пропорційно невикористаних коштів на курсі, де відбулося призупинення навчання.

6.2.6. Замовник має право використати доступні йому в LMS бонуси - виключно як знижку при оплаті нового курсу навчання. Щоб не порушувати нормативних вимог, передбачених діючим в Україні законодавством, нараховані Виконавцем бонуси не можуть бути компенсовані Замовнику будь-яким іншим способом (окрім знижки), в тому числі грошовими коштами.

7. Порядок розрахунків

7.1. Актуальна вартість послуг за даним Договором встановлюється у національній валюті України та повідомляється Замовнику шляхом направлення Виконавцем Повідомлення про оплату.

7.1.1. Вартість відповідного Курсу може бути змінена Виконавцем після спливу 30 (тридцяти) календарних днів з моменту відправлення Повідомлення про оплату.

7.2. Дійсною вважається вартість Курсу, яка діяла на момент зарахування належної оплати Курсу від Замовника на банківський рахунок Виконавця.

7.3. Вартість Курсу залишається незмінною для Замовника з моменту здійснення належної оплати та до завершення оплаченого Курсу.

7.4. Оплата вартості послуг Виконавця за цим Договором здійснюється у вигляді:

 • повної 100% (стовідсоткової) передоплати. При цьому надається додаткова знижка в розмірі 10% (десяти відсотків) від вартості послуг;

або

 • часткової оплати:

— якщо Курс тривалістю більш ніж 30 занять, то оплата здійснюється шляхом перерахування 3 (трьох) рівних частин. Перша частина сплачується до початку Курсу та наступні 2 (дві) оплати протягом 30 (тридцяти) календарних днів кожного наступного місяця з дати старту першого заняття

— якщо Курс тривалістю менш ніж 30 занять, то оплата здійснюється шляхом перерахування оплати за перший місяць Курсу до його початку і наступних оплат протягом 30 (тридцяти) календарних днів кожного наступного місяця з дати старту першого заняття.

— якщо Курс тривалістю більш ніж 50 занять, то оплата здійснюється шляхом перерахування 4 (чотирьох) рівних частин. Перша частина сплачується до початку Курсу та наступні 3 (три) оплати протягом 30 (тридцяти) календарних днів кожного наступного місяця з дати старту першого заняття.

7.5. Грошові кошти, перераховані Замовником за послуги Виконавця зараховуються на банківський рахунок Виконавця виключно у національній валюті України.

7.6. У випадку, якщо Замовник перераховує оплату за послуги Виконавця у іноземній валюті, він повинен це зробити через платіжну систему MonoPay або Liqpay.

7.7. Вартість послуг не включає в себе будь-які комісії, що стягуються банками чи платіжними системами за проведення платежу та/або за конвертацію валют. Комісійні витрати за здійснення платежів за даним Договором Замовник сплачує додатково. Також Замовник несе всі вищевказані витрати у випадку повернення Виконавцем йому повної або часткової оплати за послуги Виконавця.

7.8. Послуги вважаються оплаченими в момент зарахування належної оплати за Курс на рахунок, вказаний Виконавцем у Повідомленні про оплату.

7.9. Актуальна інформація про діючі знижки на вартість певного Курсу (Курсів) розміщується на Сайті.

7.10. Загальна знижка на вартість Курсу не може перевищувати 25% (двадцять п’ять відсотків) від повної діючої вартості Курсу.

7.11. Однакові знижки не об’єднуються та не обчислюються шляхом додавання номіналу знижок між собою. Одна особа може використати лише один сертифікат на знижку для оплати обраного Курсу.

7.12. При необхідності повернення грошових коштів Замовник повинен зв’язатися з Виконавцем за контактним номером телефону, зазначеним на Сайті, та оформити запит на повернення. Після цього Замовник повинен належним чином оформити та надіслати з адреси зареєстрованої електронної пошти Виконавцю скан копію заяви про повернення грошових коштів із зазначенням таких даних: прізвище, ім’я, по-батькові; назва Курсу; дата замовлення; інформація про платежі (сума, дата перерахування); причини відмови від послуг, тощо.

7.12.1. У випадку неналежного оформлення запиту про повернення грошових коштів та/або відсутності в заяві про повернення Замовника необхідної інформації, Виконавець має право не розглядати таку заяву Замовника і не несе за це відповідальність.

7.13. При поверненні коштів Виконавець використовує ті засоби платежу, які використовував Замовник. Якщо Замовник використовував декілька різних платіжних засобів, Виконавець може використати будь-який з них на власний вибір. З суми повернення коштів будуть утримані всі додаткові послуги і комісії банків та платіжних систем, пов'язані з поверненням платежу.

7.14. Строк розгляду Виконавцем будь-яких заяв Замовника про повернення грошових коштів сплачених за Курс складає 20 (двадцять) календарних днів з моменту отримання належно оформленої заяви Замовника.

8. Відповідальність Сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та вимог Договору.

8.2. У випадку, якщо Замовник здійснив оплату за надання послуг несвоєчасно та/або не в повному обсязі, Виконавець має право розірвати Договір та відмовити Замовнику в допуску до проходження Курсу без повернення внесеної оплати.

8.3. У випадку порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця, Викладачів, інших Замовників, в тому числі у випадку передачі Замовником інформації, матеріалів отриманих під час проходження Курсу третім особам, при виявленні фактів використання Замовником вказаних матеріалів, інформації з комерційною метою, Замовник несе таку відповідальність:

 • відсторонення Замовника від участі у Курсі (припинення доступу до Курсу), розірвання Договору в односторонньому порядку без повернення внесеної плати за Курс
 • та відшкодування Виконавцю прямих і непрямих збитків, завданих таким порушенням.

8.4. Будь-які дії Замовника, спрямовані на перешкоджання наданню послуг Виконавцем іншим Замовникам, або які стали причиною ненадання, неналежного надання Виконавцем послуг за цим Договором, тягнуть за собою розірвання даного Договору без повернення Замовнику суми оплати за послуги.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за:

8.5.1. неможливість надання послуг з причин, які від нього не залежать, включаючи форс-мажорні обставини, порушення роботи ліній зв’язку, відсутність чи несправність обладнання, яке не належить Виконавцю, відсутність та/або погіршення якості зв’язку та передачі даних, що надаються мобільними операторами та Інтернет-провайдерами;

8.5.2. порушення безпеки обладнання чи несправність обладнання, яке використовується Замовником для отримання послуг;

8.5.3. будь-які збитки Замовників чи третіх осіб, які виникли не з вини Виконавця.

8.6. Інформація про конкретний Курс та особливості доступу Замовника до Курсу (в тому числі технічні характеристики обладнання, необхідного для доступу до Курсу) розміщується на Сайті. У разі невідповідності технічного обладнання Замовника визначеним на Сайті вимогам, Виконавець не несе відповідальності за неможливість отримання Замовником доступу до Курсу.

8.7. У випадку порушення Виконавцем строків надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується продовженням строків надання послуг чи наданням послуг у нові строки до повного їх виконання.

8.8. У будь-якому випадку сукупна відповідальність Виконавця перед Замовником за будь-яким позовом чи претензією за цим Договором обмежується розміром вартості послуги, наданої за даним Договором.

9. Інтелектуальна власність

9.1. Виконавець надає Замовнику невиключну, без права на субліцензію, відкличну ліцензію, що поширюється на територію всіх країн світу, на використання Контенту і Курсів на умовах, викладених у цьому Договорі, та на строк дії Договору виключно видами (способами) використання, технічно передбаченими Сайтом.

9.2. Право використання Контенту, Курсів, матеріалів отриманих в процесі надання послуг Виконавцем, обмежене використанням в особистих некомерційних цілях і не допускається в інших цілях.

9.3. Виконавець залишає за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент та Курси, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання третіми особами.

9.4. Виконавець не надає Замовнику жодних прав на використання знаків для товарів і послуг, що можуть міститися в Контенті, Курсах, на Сайті.

9.5. У випадку наявності обґрунтованих підозр про порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб матеріалами, що містяться в Контенті, Курсах, на Сайті, Виконавець зберігає за собою право призупинити доступ до таких матеріалів без попереднього та наступного повідомлення Замовника та не несе відповідальності за внесення таких змін.

10. Відмова від гарантій

10.1. Замовник погоджується, що використовує послуги Виконавця виключно на свій розсуд і несе за це односторонню відповідальність.

10.2. Виконавець не несе ніякої відповідальності за можливі неотримані Замовником результати, здобутки, досягнення, прибутки, за репутаційні, інші ризики, тощо, які можуть виникнути при використанні послуг Виконавця.

10.3. Результати різних Замовників можуть значно відрізнятися при користуванні одними і тими ж послугами. Використовуючи послуги Виконавця, Замовник відмовляється від будь-яких претензій до Виконавця з приводу результатів використання послуг Виконавця.

10.4. Замовник повідомлений про те, що його незгода з думкою викладачів і змістом Курсів навчання не є підставою для повернення сплачених грошових коштів.

11. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

11.1. Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами непереборної сили поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін.

11.2. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є виключним) наступне: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, ворожі атаки, блокади, ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами та стихійним лихом, а саме: епідемії, епізоотії, пандемії, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

11.3. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору має бути підтверджений документально компетентним державним органом у відповідності до чинного законодавства України. При виникненні форс-мажорних обставин Сторона, виконанню чиїх зобов’язань перешкоджають такі обставини, повинна письмово сповістити про це іншу Сторону впродовж 10 (десяти) календарних днів з дати їх появи.

11.4. Виконавець має право повідомляти Замовників про настання обставин непереборної сили шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. Замовники вважаються повідомленими з моменту розміщення інформації про обставини непереборної сили на Сайті.

12. Додаткові умови

12.1. Підписанням цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду в порядку ст. ст. 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що він може бути знятий на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено Замовника, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Виконавцем в рекламних, навчальних та інших цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди.

12.1.1. Якщо Замовник заперечує проти використання його зображень на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це Виконавця до початку Курсу навчання, належно заповнивши відповідну заяву в та надіславши її на Виконавцю за адресою online@ithillel.ua. За інформацією про порядок оформлення такої заяви Замовник має звернутися до Виконавця за тел. 0 800 211 927.

12.2. До цього Договору та його тлумачення застосовується законодавство України. Всі спори стосовно цього Договору вирішуються у судах України. У всьому, що не врегульовано даним Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

12.3. Досудовий претензійний порядок вирішення суперечок між Сторонами є обов’язковим за даним Договором. Строк розгляду претензії складає 20 (двадцять) календарних днів з моменту її отримання.

12.4. У випадку якщо суперечку неможливо розв’язати в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися до суду. Сторони домовились, що всі суперечки за даним Договором вирішуються у суді за місцезнаходженням Виконавця.
 

13. Реквізити та контакти

Виконавець:

ФОП Топтигін Олександр Анатолійович
Код ЄДРПОУ 3374104576
Юридична адреса: Україна, 65058, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК ШАМПАНСЬКИЙ, будинок 7
Банківський рахунок в форматі IBAN UA713052990000026009044910008 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"